De klimaatstraat

De klimaatstraat is een initiatief van verschillende innovatieve bedrijven die samenwerken aan verduurzaming en slimme vergroening van de stedelijke omgeving. Door jarenlange ervaring zijn wij in staat om bestaande problematiek snel op te sporen en u oplossingen te bieden die naadloos aansluiten bij uw wensen en de omgeving.

  • Advies in vraagstukken op het gebied van bodem, hitte- en droogteproblematiek, wateroverlast en CO2-gehalte.
  • Van ingenieuze ondergrondse oplossingen tot innovatieve groensystemen op daken en gevels.
  • Groene ‘superhelden’ in de vorm van bomen die extreme omstandigheden verdragen en lichtgewicht bomen die op minder draagkrachtige daken toepasbaar zijn.

Ook deelnemen aan de klimaatstraat? Neem snel contact op!

TreeBUILDERS

Volwassen bomen spelen een belangrijke rol in het beperken van de effecten van klimaatverandering in onze steden. Het TreeParker®-systeem van TreeBUILDERS geeft bomen de ruimte om te groeien, ook onder de verharding. Naast een ondergrondse groeiplaatsconstructie is het boombunkersysteem tevens een regenwateropvangsysteem én een bioretentiesyteem. TreeParker® combineert groen en grijs met blauw en behoort tot de oplossingen voor nieuwe ‘smart cities’.

Het vergroenen van onze leefomgeving is een van de belangrijkste factoren om onze stad leefbaar te houden. De vele niet-beïnvloedbare factoren die de groei van de boom kunnen bepalen mogen geen aanleiding zijn om de basisprincipes voor een goede gezonde en langdurige groei te negeren. TreeBUILDERS levert geavanceerde, duurzame oplossingen voor stadslandschappen en combineert zowel boomtechnische als civieltechnische eisen. Voor elke situatie de meest ideale groeiplaatsoplossing kiezen is vaak eenvoudiger dan u denkt. Kent u uw projectdoelen en -omstandigheden dan bekijken we samen met u naar de meest passende groeiplaatsoplossing.

treebuilders.eu

Cobra adviseurs

Wat merken wij van de klimaatverandering? Wat doet dit met ons bomenbestand? Door extremere weersomstandigheden verdwijnen boomsoorten uit het stadbeeld. De eik en beuk kunnen niet goed tegen hitte en sommige populieren absoluut niet tegen de droogte. De vegetatie binnen en buiten de stad zal daarom flink veranderen. En die vegetatie hebben we juist steeds harder nodig om temperatuurextremen te temperen en water te bufferen zodat het riool niet overbelast raakt tijdens stortbuien.

Op basis van alle data hebben wij verschillende graadmeters gemaakt voor kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid, zoals de Green Space Index, Bijenvoedselbomen Index, Biodiversiteits Index, Duurzaamheids Index Bomen of onze Boomrisico Index. Zo brengen we in één oogopslag in beeld hoe het gesteld is met de kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid van het groene areaal. Al deze informatie is te bekijken op uw computer, tablet of telefoon via onze App Cobra 360+ KaartViewer. Of via een API of webservice in de eigen beheeromgeving te halen.

cobra-adviseurs.nl

Boomkwekerij Ebben

Duurzame groenprojecten - en bomen in het bijzonder - dragen in belangrijke mate bij aan het natuurlijke evenwicht in de bebouwde omgeving. Bomen spelen een grote rol in de vermindering van het urban heat island-effect. Door verdamping creëren bomen een grotere luchtvochtigheid en dragen ze bij aan de reductie van de temperatuur. Bomen binden CO2 en in steden, langs autowegen en in industriële gebieden zorgen bomen ook voor het afvangen van fijnstof.

Boomkwekerij Ebben is sinds 1862 actief als producent van bomen en andere beplanting voor de realisatie van groenprojecten. Vanuit onze visie op groen en het kweken van bomen geven we identiteit aan de woon-, werk- en leefomgeving, creëren we sfeer en dragen we bij aan de biodiversiteit. Met een veelzijdige en bijzondere collectie bomen en heesters voor elke denkbare toepassing weten we ook uw groenproject te transformeren tot een buitenruimte van formaat. Daarnaast draagt Boomkwekerij Ebben als kennispartner bij aan een brede kijk op duurzame, groene toepassingen in de openbare ruimte.

ebben.nl

Boomveer

Kunt u zich voorstellen hoe een stad eruit komt te zien als we alle daken die nu nog niet vergroend worden, vol kunnen zetten met bomen? Of in ieder geval de randen van de daken, waar de constructie het stevigst is? Dan zal het stadsklimaat een stuk aangenamer worden. Zo kunnen we in de toekomst onder meer hitte, fijnstof en CO2 reduceren en de steden betere plaatsen maken om in te leven.

De Boomveer is een oplossing die het mogelijk maakt om te vergroenen op plaatsen waar dit normaal gesproken niet kan. Bomen zorgen voor verkoeling van de leefomgeving en absorberen CO2. Door de natuur te verbinden aan techniek stellen wij bomen in staat te overleven binnen een infrastructuur die hier niet op is ingericht. De Boomveer is een ‘plug and play’ constructie, waarbij de boom niet afhankelijk is van wortels in de grond en op die manier overal geplaatst kan worden. Door zijn lichte gewicht en verende constructie leent de boom zich voor plaatsing op onder andere daken, gevels, straten en andere plaatsen waar dit normaal niet kan. In de toekomst zou de verende beweging van de Boomveer zelfs een bron van energie kunnen vormen. Wie weet laadt u uw auto in de toekomst op aan een boom!

boomveer.nl

Sempergreen

Klimaatverandering, luchtkwaliteit en geluidsoverlast vragen om een slimme en efficiënte inrichting van het steeds groter wordende verstedelijkt gebied. Groen is essentieel om steden leefbaar en gezond te houden voor de toekomst. Duurzaam bouwen is hierdoor niet langer een trend, maar een noodzaak geworden. De direct-groene oplossingen van Sempergreen bieden wereldwijd een antwoord op deze problematiek. Bovendien zorgen de groene daken, groene gevels en kant-en-klare bodembedekking van Sempergreen voor een prettigere leefomgeving voor mens én dier.

Al sinds de oprichting in 1996 combineert Sempergreen liefde voor de natuur met een gezonde dosis ondernemerschap. Sempergreen - kweker in hart en nieren - is een organisatie die de kwaliteit van leven wil verbeteren door innovaties op het gebied van duurzaam bouwen en groen in de stad. Binnen de afdeling productontwikkeling & innovatie worden de producten voor groene daken en groene gevels uitvoerig getest. Alles met als doel om innovatieve producten te kunnen bieden, die het leven in de stad een stuk groener en aangenamer maken voor onszelf en toekomstige generaties.

sempergreen.com

Operatie Steenbreek

We zijn eraan gewend geraakt om onze leefomgeving totaal naar ons gemak in te richten. Maar wist u dat dit nogal wat negatieve gevolgen kan hebben? Te veel bestrating in onze tuinen zorgt voor problemen tijdens hoosbuien en aanhoudende droogte, vermindering van het leefgebied voor allerlei nuttige dieren en het zorgt voor opwarming van de stad. Samen stappen zetten om te vergroenen heeft dan ook heel veel voordelen. Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige, gezonde maar vooral een groene samenleving!

Operatie Steenbreek is een landelijke organisatie die sinds 2015 particulieren en bedrijven enthousiast maakt en helpt om hun buitenruimte te vergroenen. Bijna 100 gemeenten, diverse waterschappen en de provincie Overijssel in Nederland doen mee. Samen aanpakken werkt! Het klimaat is een zaak van de lange termijn, maar maatregelen van vandaag hebben morgen effect. Elke gram CO2 die niet in de atmosfeer komt, telt. Net als elke vierkante meter steen die wordt vervangen door groen. Veel gemeenten nemen al maatregelen om de openbare ruimte te vergroenen. Maar als je bedenkt dat ongeveer 40% van het stedelijk gebied in bezit is van particulieren, dan ligt daar een grote uitdaging. En daar maakt Operatie Steenbreek werk van!

operatiesteenbreek.nl

NL Greenlabel

Veel gemeenten en groenontwikkelaars willen weten: hoe groen zijn we bezig? Waar zitten we op de schaal van verduurzaming? NL Greenlabel is expert in het meetbaar maken van de groene omgeving. Om zo te komen tot een aantoonbaar gezonde woon-, werk- en leefomgeving die goed is voor zowel mens als natuur. Al meer dan 160 bedrijven werken met de duurzaamheidspaspoorten van NL Greenlabel. Het gaat om producenten, kwekers, architecten, ingenieurs en ngo’s. Zij gebruiken planten, producten en materialen die, door ons onafhankelijke expert panel beoordeeld zijn op 7 indicatoren.

Een belangrijke schakel om de NL Greenlabel visie op duurzaamheid en groen om te zetten naar de praktijk zijn de groenvoorzieners en hoveniers van NL Professionals. Want met groen bezig zijn, betekent niet automatisch dat je op de hoogte bent van zaken als biodiversiteit, duurzaam materialiseren, integrale duurzaamheid en natuurlijke vormen van beheer. Dit vraagt om een vakman met kennis en een groen hart. De NL professional is een belangrijke schakel tussen burgers, bedrijfsleven en overheden die oplossingen aandraagt voor problemen als hittestress, wateroverlast en bijvoorbeeld de bij- en vlindersterfte. Zo kan NL Greenlabel, samen met haar partners, duurzaamheid, vanaf het ontwerp tot realisatie en beheer borgen. Samen met de NL Professional maken we de wereld groener en gezonder.

nlgreenlabel.nl

NIEUWS

De boomveer: levende techniek

Groene oplossing voor verbetering stadsklimaat

Op de innovatiebeurs van 4 oktober in Rotterdam hing de bezoekers letterlijk iets nieuws boven het hoofd. Grote meerstammige esdoorns in een speciale constructie: de boomveer. De boomveer is een innovatieve oplossing die het mogelijk maakt op bestaande daken grote bomen te plaatsen met een minimum aan belasting.

Wij hopen u te ontmoeten!

Bent u erbij op 8 november?

De Klimaatstraat groeit! Na Cobra adviseurs, TreeBUILDERS, Boomkwekerij Ebben en Boomveer.nl hebben ook Sempergreen en Operatie Steenbreek zich aangesloten bij De Klimaatstraat! Gezamenlijk slaan we tijdens de Vakbeurs Klimaat de handen ineen voor een slimme en duurzame vergroening van de stedelijke omgeving. Wij hopen u daar te ontmoeten om gezamenlijk de klimaatuitdagingen te bespreken en vooral te kijken naar de oplossingen die wij u kunnen bieden.