De Klimaatstraat.nl - Analyseren is noodzakelijk!

De onderbouwde oplossing voor het vergroenen van uw leefomgeving!

De Klimaatstraatmethode

De klimaatstraat is een initiatief van verschillende innovatieve bedrijven die samenwerken aan verduurzaming en slimme vergroening van de stedelijke omgeving. Door jarenlange ervaring zijn wij in staat om bestaande problematiek te analyseren en oplossingen te bieden die naadloos aansluiten bij uw wensen en de omgeving.

STAP 01

HUIDIGE STAND VAN DE LOCATIE

Sweco analyseert een locatie tot op straatniveau en geeft hiermee inzicht in de huidige klimaatrobuustheid.

STAP 02

STANDPLAATS- EN BODEMADVIES

TreeBuilders brengt in kaart welke ondergrondse maatregelen vereist zijn om langdurig goede groei te garanderen.

STAP 03

BOOMANALYSE

Boomkwekerij Ebben bepaalt op basis van de analyses de juiste boom voor de juiste plek.

STAP 04

VERGROENING GEBOUWEN

SemperGreen adviseert en levert dak- en gevelbegroeiing om de duurzame buitenruimte tot op
(grote) hoogte uit te bouwen.

STAP 05

LEEFBAARHEID VERGROTEN

Zoontjens realiseert multifunctionele daken die een grote rol spelen bij de verduurzaming van gebouwen en de leefomgeving.

STAP 06

MONITORING

Alle klimaatstraat-partners analyseren de genomen maatregelen om waar nodig bij te sturen en een verbeterslag te maken.


Meten is weten. De Klimaatstraatmethode helpt!

 • In kaart brengen klimaatkwetsbare gebieden.
 • Formuleren ambities, doelen en gewenst eindresultaat.
 • Focus bepalen (bv. vermindering hitte, water bufferen, biodiversiteit vergroten, etc)
 • Monitoring: meetsystemen, frequentie controles, kwaliteitsborging en budget.
 • In beeld brengen ondergrondse doorwortelbare ruimte.
 • Bepalen optimale ondergrondse verankering/systeem.
 • Toepassen bodemverbetering: bodemleven, grondwaterstand en verminderen bodemvervuiling.
 • Overzicht van toepasbare bomen aan de hand van eerder bepaalde eigenschappen.
 • Lange termijn groene aanplant met een hoogwaardig kwalitatief product.
 • Monitoren van waterhuishouding, voeding en EC-waardes om de boom optimaal te laten groeien.
 • Monitoringssystemen om omgevingseffect in beeld te krijgen.
 • Lichtgewicht oplossing voor bomen op daken.
 • Gebouwen koelen door middel van sedummatten.
 • Buffering regenwater.
 • Beplanting om biodiversiteit te vergroten.
 • Waardevermeerdering pand realiseren.
 • Van kleine dakterrassen tot complete leef- of parkeerdaken.
 • Extra groen op hoogte om de biodiversiteit te stimuleren.
 • Verminderen overstromingsrisico door absorptie zware regenval.
 • Duurzame energie opwekken op het dak.
 • Extra leefruimte en een gezonde leefomgeving.
 • Monitoren van resultaten.
 • Bijsturen daar waar nodig.
 • Continu groeien en leren.
 • Klimaatverbetering toepassen.

Onmoet ons op de Vakbeurs Klimaat 21 november in Houten om samen te kijken wat we voor Uw leefomgeving kunnen doen.

TreeBUILDERS

Volwassen bomen spelen een belangrijke rol in het beperken van de effecten van klimaatverandering in onze steden. Het TreeParker®-systeem van TreeBUILDERS geeft bomen de ruimte om te groeien, ook onder de verharding. Naast een ondergrondse groeiplaatsconstructie is het boombunkersysteem tevens een regenwateropvangsysteem én een bioretentiesyteem. TreeParker® combineert groen en grijs met blauw en behoort tot de oplossingen voor nieuwe ‘smart cities’.

Het vergroenen van onze leefomgeving is een van de belangrijkste factoren om onze stad leefbaar te houden. De vele niet-beïnvloedbare factoren die de groei van de boom kunnen bepalen mogen geen aanleiding zijn om de basisprincipes voor een goede gezonde en langdurige groei te negeren. TreeBUILDERS levert geavanceerde, duurzame oplossingen voor stadslandschappen en combineert zowel boomtechnische als civieltechnische eisen. Voor elke situatie de meest ideale groeiplaatsoplossing kiezen is vaak eenvoudiger dan u denkt. Kent u uw projectdoelen en -omstandigheden dan bekijken we samen met u naar de meest passende groeiplaatsoplossing.

treebuilders.eu

SWECO

Het klimaat verandert, we merken steeds vaker de effecten. Dit heeft grote impact op
steden en samenlevingen van de toekomst. Een stad moet leefbaar zijn in alle seizoenen
en veerkrachtig bij weerextremen. Sweco werkt daarom aan steden die bewoners beschermt tegen hitte, droogte, bodemdaling en wateroverlast. Nederland zonder water is ondenkbaar. In onze laaggelegen en dichtbevolkte delta is goed omgaan met
wateroverlast en droogte dan ook erg belangrijk. Een integrale aanpak is noodzakelijk. Onze experts leveren je oplossingen om ons land nu en in de toekomst te beschermen tegen hoog water en droogte, en om de zoetwatervoorziening op peil te houden.

Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenlevingen en steden van de toekomst.
Ons werk leidt tot duurzame gebouwen,
efficiënte infrastructuur en toegang
tot elektriciteit en schoon water. Sweco is het grootste ingenieursadvies- en
architectenbureau van Europa. Met 16.000 topexperts, die beschikken over uitgebreide regionale, nationale en internationale kennis en technische expertise, werken wij aan de uitdagingen die het veranderende klimaat en
urbanisatie met zich mee brengen. Het is
ons werk om altijd een stap vooruit te zijn.

Sweco.nl


Boomkwekerij Ebben

Duurzame groenprojecten - en bomen in het bijzonder - dragen in belangrijke mate bij aan het natuurlijke evenwicht in de bebouwde omgeving. Bomen spelen een grote rol in de vermindering van het urban heat island-effect. Door verdamping creëren bomen een grotere luchtvochtigheid en dragen ze bij aan de reductie van de temperatuur. Bomen binden CO2 en in steden, langs autowegen en in industriële gebieden zorgen bomen ook voor het afvangen van fijnstof.

Boomkwekerij Ebben is sinds 1862 actief als producent van bomen en andere beplanting voor de realisatie van groenprojecten. Vanuit onze visie op groen en het kweken van bomen geven we identiteit aan de woon-, werk- en leefomgeving, creëren we sfeer en dragen we bij aan de biodiversiteit. Met een veelzijdige en bijzondere collectie bomen en heesters voor elke denkbare toepassing weten we ook uw groenproject te transformeren tot een buitenruimte van formaat. Daarnaast draagt Boomkwekerij Ebben als kennispartner bij aan een brede kijk op duurzame, groene toepassingen in de openbare ruimte.

ebben.nl

Boomveer

Kunt u zich voorstellen hoe een stad eruit komt te zien als we alle daken die nu nog niet vergroend worden, vol kunnen zetten met bomen? Of in ieder geval de randen van de daken, waar de constructie het stevigst is? Dan zal het stadsklimaat een stuk aangenamer worden. Zo kunnen we in de toekomst onder meer hitte, fijnstof en CO2 reduceren en de steden betere plaatsen maken om in te leven.

De Boomveer is een oplossing die het mogelijk maakt om te vergroenen op plaatsen waar dit normaal gesproken niet kan. Bomen zorgen voor verkoeling van de leefomgeving en absorberen CO2. Door de natuur te verbinden aan techniek stellen wij bomen in staat te overleven binnen een infrastructuur die hier niet op is ingericht. De Boomveer is een ‘plug and play’ constructie, waarbij de boom niet afhankelijk is van wortels in de grond en op die manier overal geplaatst kan worden. Door zijn lichte gewicht en verende constructie leent de boom zich voor plaatsing op onder andere daken, gevels, straten en andere plaatsen waar dit normaal niet kan. In de toekomst zou de verende beweging van de Boomveer zelfs een bron van energie kunnen vormen. Wie weet laadt u uw auto in de toekomst op aan een boom!

boomveer.nl

Sempergreen

Klimaatverandering, luchtkwaliteit en geluidsoverlast vragen om een slimme en efficiënte inrichting van het steeds groter wordende verstedelijkt gebied. Groen is essentieel om steden leefbaar en gezond te houden voor de toekomst. Duurzaam bouwen is hierdoor niet langer een trend, maar een noodzaak geworden. De direct-groene oplossingen van Sempergreen bieden wereldwijd een antwoord op deze problematiek. Bovendien zorgen de groene daken, groene gevels en kant-en-klare bodembedekking van Sempergreen voor een prettigere leefomgeving voor mens én dier.

Al sinds de oprichting in 1996 combineert Sempergreen liefde voor de natuur met een gezonde dosis ondernemerschap. Sempergreen - kweker in hart en nieren - is een organisatie die de kwaliteit van leven wil verbeteren door innovaties op het gebied van duurzaam bouwen en groen in de stad. Binnen de afdeling productontwikkeling & innovatie worden de producten voor groene daken en groene gevels uitvoerig getest. Alles met als doel om innovatieve producten te kunnen bieden, die het leven in de stad een stuk groener en aangenamer maken voor onszelf en toekomstige generaties.

sempergreen.com

Zoontjens

De komende jaren staan we met z’n allen voor de grote uitdaging om zuiniger om te gaan met onze leefomgeving. Platte daken spelen een steeds grotere rol bij de verduurzaming van gebouwen en de leefomgeving. Daken zijn niet alleen noodzakelijk om gebouwen waterdicht te maken, maar kunnen enorm bijdragen aan het verbeteren van de milieu- en klimaatproblematiek en de leefbaarheid. Zeker gezien de hoeveelheid beschikbare vierkante meters op het dak, in relatie tot de toenemende grondschaarste.

Zoontjens realiseert duurzame en multifunctionele daken. We bieden hiervoor complete systemen: van kleine dakterrassen tot complete leef- of parkeerdaken en unieke oplossingen voor bijzondere gebouwen. Met de juiste inrichting van het dak dragen we bij aan een duurzame gebouwde omgeving, waarin het aantrekkelijk wonen, werken en recreëren is. Vanuit een schat aan specialistische kennis en ervaring, continu onderzoek en innovatie is Zoontjens uitgegroeid tot koploper in kwalitatief hoogwaardige dakbestratingssystemen.

www.zoontjens.nl

Contact