De Klimaatstraat Methode

Het onderbouwen van Uw investering in de openbare ruimte is van belang. Wat is het effect van de investering in de publieke ruimte.

Met de volgende stappen denken wij dat we in staat zijn een optimaal resultaat te kunnen realiseren. Eerst analyseren, dan een optimaal plan schrijven, uitvoeren en monitoren. Het meten van de investering is niet meer dan normaal. Iedereen zou moeten willen onderbouwen wat het effect is van een bepaalde groene investering om zo onderbouwd en factbased beslissingen te maken.


STAP 1. Analyse ‘Wat is de huidige stand van de locatie?’

De staat van je straat is een van de voorbeelden waarmee Sweco in staat is om een goede analyse te maken van de huidige staat van je straat. In de eerste stap van de analyse is het noodzakelijk om echt te bepalen wat er aan de hand is.

 • Doel: Antwoord geven op ‘Wat is problematiek en de wens?’ van de opdrachtgever.
 • Bepalen waar zwaarte komt te liggen bij aanpak: Temperatuur vermindering, water afvangen, bufferen, fijnstof afvangen, biodiversiteit vergroten?
 • Resultaat bepalen. Wanneer is het doel behaald en wanneer niet?
 • Welke middelen gaan we inzetten om het resultaat te monitoren? Meet systemen, frequentie controles, kwaliteitsborging? Budget bepalen.


STAP 2. Bodem en standplaats advies

Nadat een duidelijke diagnose is gesteld gaat Treebuilders verder met de analyse van de bodem. Tegenwoordig is dit niet zo maar een analyse want door kabels en leidingen is er vaak weinig ruimte meer over voor een goede doorwortelbare ruimte.

Afhankelijk van de grondsoort, standplaats is het mogelijk om een goed voorstel te maken van de optimale ondergrondse verankering.

 • Doel: Toepassen optimale ondergrondse systeem?
 • Bodemverbetering toepassen; bodemleven, grondwater stand, vervuiling bodem . Langdurig goede groei kunnen garanderen voor de nog te kiezen boom.


STAP 3. Boom-analyse

Wat de boom moet doen is bekend… Waar de boom komt te staan is bekend… Nu nog de juiste type boom bepalen om de standplaats te worden aangeplant en tegelijkertijd voldoen aan de bepaalde functie.

Boomkwekerij Ebben heeft de TreeEbb ontwikkeld waarmee de juiste boom op de juiste plaats kan worden bepaald.

Door de database te bevragen op de eisen wordt er een lijst met beschikbare bomen aangeboden.

 • Doel:De juiste boom op de juiste plaats a.d.h.v. eerder bepaalde eigenschappen; fijnstof, waardplant, standplaats etc….
 • Goede plaatsing van de boom door ondergrondse verankering en monitoringssystemen toe te passen.
 • Waterhuishouding, voeding, EC waardes dienen te worden gevolgd om zo te bepalen wat het effect is van de ontwikkeling van de boom op de omgeving.
 • Lange termijn groen aanplant realiseren, hoogwaardig kwalitatief product.


STAP 4. Verkoeling gebouw door vergroening

Naast een optimale inrichting van de straat door het toepassen en monitoring van de bomen is er nog een heel groot areaal beschikbaar, Het Dak!

Hier wordt water opgeslagen, het dak gekoeld, biodiversiteit verhoogd en waarde toegevoegd aan vastgoed.

SemperGreen is de leverancier van groene daken. De sedum matten worden door verschillende aannemers toegepast om vergroening van de buitenruimte op (grote) hoogte ook voort te zetten. Als marktleider in de markt van groene dak- en gevelbegroeiing is het mogelijk om de totale markt te voorzien van groene oplossing voor gebouwen.

 • Doel: Gebouw koelen
 • Hoeveel water moet er gebufferd worden?
 • Welke soort beplanting is wenselijk om biodiversiteit te vergroten?
 • Waarde vermeerdering pand realiseren


STAP 5. Leefbaarheid vergroten gebouw door dakterras

Naast een groen dak is het wenselijk om een buitenruimte op grote hoogte te creëren. Dit moet gebeuren met professioneel goed materiaal geschikt voor dak-, tuinen en parken. Zoontjens is jarenlang de nummer één speler op het gebied van duurzame bestrating op daken. De leefomgeving kan worden vergroot door niet alleen de straat optimaal in te richten maar waterretentie systemen aan te leggen op grote hoogte. Hiermee worden bedrijven gekoeld.

 • Doel: Gebouw koelen
 • Leefbaarheid vergroten van daken.
 • Waarde vermeerdering pand realiseren.
 • Bijzondere plekken creëren.


STAP 6. Monitoring

De laatste stap in de klimaatstraat methode is tevens het begin. Het meten en monitoren van de doorgevoerde veranderingen zijn noodzakelijk. Om te weten of de doelstellingen zijn behaald en of er nog bijgestuurd dient te worden is belangrijk voor het meten van het resultaat.

Hoeveel fijnstof hadden we gepland af te vangen en hoeveel wordt er daadwerkelijk gereduceerd?

Heeft de investering voldaan aan de verwachtingen en zo nee, waar is het mis gegaan?

Is het resultaat zo goed dat we wellicht nog een verbeterslag kunnen gaan uitvoeren. Allerlei vragen die gesteld kunnen worden naar aanleiding van het toepassen van een veranderingsproces door het toepassen van De Klimaatstraat Methodiek.

 • Doel: Doelen concretiseren.
 • Monitoren van resultaten.
 • Bijsturen daar waar nodig.
 • Continu groeien en leren.
 • Klimaatverbetering toepassen.